Below is a really nice review in Swedish about the duo recording that I did with Agustí Fernández from Thomas Millroth, soundofmusic.nu.

http://www.soundofmusic.nu/recension/johannes-nastesjo-agusti-fernandez

Agustí Fernández har ju gjort sig ett namn som en oerhörd elastisk, dynamisk och utåtriktad pianist. Explosivt och skiftande.
Men när han här är duo med basisten Johannes Nästesjö är det bättre än så. Inga yviga utspel, inga muskeluppvisningar.
I stället hör jag två musiker som lyssnar på varandra, ömsint modellerar fram klanger, melodier och stämningar, som de tar hand om, var och en på sitt sätt.
Plötsligt gungar ett stråksolo med riktigt vacker basklang, skärande och underjordiskt på en gång. Med ens växer små dansanta figurer, liksom tankspridda, fram ur klaviaturen.
De rör varandra med fingerspetsarna, stöttar, frågar, väntar.
Det är en musik utan påståenden. De bara litar på varandra.
I förtroende.
Det är överraskande vackert och befriande att lyssna till

.Konvulut JN & AF